Antoine de Saint-Exupéry: ZEM ĽUDÍ (obsah literárneho diela)

Pridané: 03.03.2010 | Pridal: rookie

Zem ľudí je dielo, ktoré spája opis Exupéryho zážitkov ako letca, s úvahami o zmysle ľudského života.

 

Zem ľudí v sebe spája rôzne žánre. Nachádzame v nej reportážne a faktografické pasáže, úvahové prvky a má aj podobu osobných pamätí.

 

Skladá sa z ôsmich na seba priamo nenadväzujúcich častí: Letecká linka, Kamaráti, Lietadlo, Lietadlo a planéta, Oáza, Na púšti, Ďaleko v púšti a Ľudia, ktoré sa odohrávajú na rôznych miestach a kontinentoch.

 

V diele sa premietajú skúsenosti autora, ktoré získal ako letec, a na ich základe podáva svoje vlastné postoje a názory na život.

 

Mapuje začiatky zavádzania prvých diaľkových poštových letov do severnej Afriky, spomína na prvé diaľkové lety do Ázie, prieskumné lety nad púšťami a horami v Afrike a Južnej Amerike. Spomína na priateľov letcov, na ich hrdinstvo pri prekonávaní ťažkostí, na letecké nehody a havárie.

 

Činy týchto vzdušných hrdinov objaviteľov sú pre Exupéryho dôkazom, že človek dokáže prekonať vytrvalosťou, presvedčením a silou vôle svoje obmedzenia.

 

Autor podáva príbehy z pobytu na Sahare, kde žil s miestnymi obyvateľmi, zachytáva svoje núdzové pristátie v Argentíne, i vlastné zážitky počas bojov španielskej občianskej vojny, kde pôsobil ako novinár.

 

Lietadlo a letectvo bolo pre Exupéryho nielen vášňou, ale aj symbolom novej doby, symbolom pokorenia diaľok a zároveň spojivom medzi ľuďmi.

 

Všetky tieto príbehy a úvahy o otázkach ľudského života a smrti, odvahe a priateľstve, vzťahu človeka a prírody vyúsťujú do výzvy ľuďom, aby ako celok našli schopnosť byť k sebe tolerantní a tak využili bez prekážok všetky možnosti a schopnosti ľudí, ktoré by mohli nastoliť harmóniu, keby neboli potláčané.

 

Dielo bolo sčasti varovaním pred blížiacou sa katastrofou druhej svetovej vojny.

 

Pre autora všetky veľké pravdy malých ľudí mali nárok na vyslovenie, ale spájali sa do jednej všeľudskej. Dielo vyzdvihuje silu, schopnosti a význam človeka a ľudstva. Ešte väčší význam nadobudlo po druhej svetovej vojne, ako optimistický protiklad proti názoru mnohých intelektuálov, ktorí sa po hrôzach svetovej vojny priklonili k pesimistickému existencializmu.

 

Exupéryho posolstvo, že ,,Človek sa naplno prejaví až vtedy, keď si zmeria svoje sily s nejakou prekážkou", je nadčasové.

 

Vytlačiť Obľúbené Poslať Facebook Digg it Delicious Vybrali.sme

Komentáre