Flash player

(SK) Príďte a zažite Gordona Curphyho, spoluautora The Rocket ModelTM a svetovo uznávaného odborníka na nový leadership, rozvoj manažérov ​a budovanie vysoko výkonných tímov.

 

„Prečo tímy zlyhávajú?"

Je kríza leadershipu fráza, alebo každodenná realita?
Stoja na čele firiem psychopati?
Prečo zabúdame na followership?​
Aké hodnoty tvoria organizačný úspech?
5 rád pre okamžitú zmenu a  výsledky

 

Priamy prenos vysielame 31.3.2017 od 8.00 do 9.30 z Altitude Gallery (Televízna veža Kamzík) v Bratislave. V utorok 4.4.2017 uverejníme záznam diskusie.


------------------------------------

 

(EN) We are pleased to invite you to the Rocket Breakfast. Come and experience Gordon Curphy, the co-author of The Rocket ModelTM and world-renowned expert on new leadership, managerial development and building high-performing teams.


"Why Teams Fail?"

Is the crisis of leadership only a phrase or reality? 
Are psychopaths at the top? 
Why do we forget followership? 
What values are behind organizational success? 
5 tips for immediate change and results

    Gordy
>>
Zdielať túto URL