Vážení diváci, ďakujeme vám za sledovanie priameho prenosu konferencie JUMP 2016 z Banskej Bystrice. Záznamy všetkých prednášok a príbehov uverejníme v piatok 7/10 večer. Tešíme sa na vás. 


    Slávnostné otvorenie konferencie olympijským víťazom Matejom Tóthom
Banská Bystrica, 21.9.2016
>>
    Braňo Frk: Naučme sa učiť sa
Banská Bystrica, 21.9.2016
>>
    Igor Polakovič: Darca je od nás vzdialený len na dva klinky
Banská Bystrica, 21.9.2016
>>
    Samo Marec: Najlepší príbeh, ktorý ste doteraz nepočuli
Banská Bystrica, 21.9.2016
>>
    Edita Bednárová: Komunity a my
Banská Bystrica, 21.9.2016
>>
    Príbeh: Miroslava Dudášová a Tony Dúbravec
Banská Bystrica, 21.9.2016
>>
    Príbeh: Ondrej Vrábel
Banská Bystrica, 21.9.2016
>>
    Príbeh: Dana Žilinčíková
Banská Bystrica, 21.9.2016
>>
    Príbeh: Vladimír Randa
Banská Bystrica, 21.9.2016
>>
    Príbeh: Martina Slováková
Banská Bystrica, 21.9.2016
>>
    Prvá diskusia
Banská Bystrica, 21.9.2016
>>
    Príbeh: Eva Ščepková
Banská Bystrica, 21.9.2016
>>
    Príbeh: Michaela Kučová
Banská Bystrica, 21.9.2016
>>
    Príbeh: Jano Suchal
Banská Bystrica, 21.9.2016
>>
    Príbeh: Jana Hoosová
Banská Bystrica, 21.9.2016
>>
    Príbeh: Martin Cero Cerovský
Banská Bystrica, 21.9.2016
>>
    Druhá diskusia
Banská Bystrica, 21.9.2016
>>
    Štefan Szabó: aktivista a vizionár, lektor, ekologický filozof aj praktik, predseda občianskeho združenia SOSNA
Košice, 29.4.2015
>>
    Anka Vašková: pedagogička a arteterapeutka pracujúca s autistickými deťmi a inými rizikovými skupinami
Košice, 29.4.2015
>>
    Juliana Sokolová: poetka prednášajúca filozofiu, ktorú zaujíma regenerácia miest, architektúra a filmy
Košice, 29.4.2015
>>
    Michal Sládek: zvedavý architekt a premýšľavý humanista venujúci sa vzťahu moci k architektúre a bývaniu
Košice, 29.4.2015
>>
    Irma Horváthová: vedúca komunitného centra v Moldave n/B úspešne prenášajúca svoju lásku ku vzdelaniu na mladých Rómov a Rómky
Košice, 29.4.2015
>>
    Diskusný blok pre zvedavcov
Košice, 29.4.2015
>>
    Oli Džupinková: spája rádiový svet s dobrovoľníctvom
Košice, 29.4.2015
>>
    Aďo Bortník: pravdepodobne najmladší CEO na Slovensku, autor aplikácie Meetie
Košice, 29.4.2015
>>
    Marián Lacko: zakladateľ medzinárodných umeleckých workshopov LETAVY, učiteľ, divadelník, výtvarník, hudobník, literát, dramatik, organizátor, manžel, otec, dedo
Košice, 29.4.2015
>>
    Veselá diskusia
Košice, 29.4.2015
>>
    Marek Lavčák: nadšenec pre vedu a technológie, amatérsky filozof a fotograf, profesionálny kávičkár
Košice, 29.4.2015
>>
    Matúš Kováčik: človek, ktorý hľadá osobnú slobodu a učí iných tak, že sa s nimi rozpráva
Košice, 29.4.2015
>>
    Oto Kóňa
Košice, 29.4.2015
>>
    Viera Mojzešová: inštruktorka zážitkovej pedagogiky s vášňou pre optické klamy, marketing a psychoanalýzu
Košice, 29.4.2015
>>
    Ivan Siláči: občiansky aktivista usilujúci sa o znovuobjavenie vzťahu obyvateľov Lučenca k miestam a mestu
Košice, 29.4.2015
>>
    Ján Supuka: dobrovoľník na plný uväzok meniaci veci vôkol seba k lepšiemu, nadšený pre kosenie kosou a ovocinárstvo
Košice, 29.4.2015
>>
    Jana Jarinová: koordinátorka grantových programov a tímu Mladých filantropov v Komunitnej nadácii Bardejov
Košice, 29.4.2015
>>
    Milota Sidorová: koordinátorka medzinárodného urbanistického festivalu
Bratislava, 15.10.2014
>>
    Sergej Kára: pracuje s ľuďmi bez domova, manažér a sociálny pracovník
Bratislava, 15.10.2014
>>
    Jana Jablonická Zezulová: milovníčka inšpiratívnych kaviarní a daždivých dní
Bratislava, 15.10.2014
>>
    Lucia Satinská: rada búra mýty o jazykovedkyniach a za najsexi jazyk považuje maďarčinu
Bratislava, 15.10.2014
>>
    Michal Molčan: študent s nadšením pre kávu, zaujímavé projekty a výzvy
Bratislava, 15.10.2014
>>
    Dorota Martincová: komunitná pracovníčka, s priateľmi založila prvú sídliskovú záhradu
Bratislava, 15.10.2014
>>
    Lars Erik Berntzen: odborník v oblasti politickej sociológie skúmajúci politické násilie
Bratislava, 15.10.2014
>>
    Vlado Michalko: choreograf, pedagóg, nadšenec „motkajúci“ sa medzi cigáňmi v osadách
Bratislava, 15.10.2014
>>
    Soňa Holúbková: zakladateľka samostatného bývania pre ľudí s postihnutím
Bratislava, 15.10.2014
>>
    Jakub Kratochvíl: zakladateľ webu Jablko.sk, novinár, aktivista
Bratislava, 15.10.2014
>>
    Barbora Kuchárová: pracuje s užívateľmi drog, ľuďmi pracujúcimi v pouličnom sexbiznise a ľuďmi bez domova
Bratislava, 15.10.2014
>>
    Otvorenie konferencie JUMP 2013 - Ivan Ježík
Bratislava, 16.10.2013
>>
    Milena dudášOVá
Bratislava, 16.10.2013
>>
    juraj HaVlíK a radO slObOda
Bratislava, 16.10.2013
>>
    jozef maudRy
Bratislava, 16.10.2013
>>
    juraj HiPš
Bratislava, 16.10.2013
>>
    Lucia šuPlatOVá
Bratislava, 16.10.2013
>>
    diSkuSia 01
Bratislava, 16.10.2013
>>
    Matěj HOllan
Bratislava, 16.10.2013
>>
    Marek Hattas
Bratislava, 16.10.2013
>>
    eVa VOzáROVá
Bratislava, 16.10.2013
>>
    VáclaV PetRáš
Bratislava, 16.10.2013
>>
    Marek adamOV
Bratislava, 16.10.2013
>>
    disKUsia 02
Bratislava, 16.10.2013
>>
    Adriána KEMKA
>>
    Jakub PTAČIN
>>
    Peter ŠURIK
>>
    Matúš ČUPKA
>>
    Daniel DURIŠ a Tomáš PECIAR
>>
    Majo KASAN
>>
    Dana RETOVÁ
>>
    Marek SCHWEIGERT
>>
    Martin Bútora, Betka Mračková, Lýdia Ondrejkovová, Fero Pauliny, Boris Strečanský
>>
Zdielať túto URL