Marta Chabadová // Prieniky // Galéria Umelka, Bratislava // 10. - 29. august 2021

Pridané: 05.08.2021 | Autor: Helmut_Zabal | Pridal: Medo

Augustová výstava jubilujúcej maliarky Marty Chabadovej Prieniky v Galérii Umelka prináša v kurátorskej koncepcii Márie Horváthovej prierez  životným dielom autorky s dôrazom na najnovšiu tvorbu. 

 

Marta ChabadováMarta Chabadová

Marta Chabadová už celé desaťročia vchádza do povedomia divákov svojimi magickými, vzrušujúco tajomnými, inokedy stroho racionálnymi figurálnymi, ale najmä krajinárskymi kompozíciami, ktoré sa vďaka autenticite a presvedčivosti jej prejavu stali neoddeliteľnou a všeobecne akceptovanou súčasťou slovenskej krajinomaľby. Sú to diela jasne identifikovateľné vďaka svojmu nezameniteľnému, veľmi osobitému a svojskému, žensky citlivému a krehkému, no zároveň i dostatočne presvedčivému štýlu. Jej tvorby vnímame ako veľmi citlivý prienik až k prapodstate skutočnej, zväčša horskej scenérie, spájajúcej v sebe predobraz krajiny, s premyslenou kompozíciou i hlboko subjektívnou vnútornou víziou reflektujúcou atmosféru prírody v jej časových premenách.

 

Východiskom Chabadovej tvorby je realistické tvaroslovie, ktorého základ tvorí kresba. Jej prísne línie zjemňuje čistá a jemná olejová maľba, umocňujúca poetickú snivosť diel, ktoré nie sú len sondou do tajomného sveta prírody, ale i vyjadrením životného pocitu, nálady i stavu mysle súčasného človeka. Túto skutočnosť vnímame najmä v obrazoch, kde autorka do krajinárskych výsekov vkladá prvky zátišia, rodinné fotografie, či tajomné až rozprávkovo éterické ženské postavy. Odhaľuje tak vlastné súkromné mytológie, ktoré sú kľúčom k pochopeniu podstaty prastarej symbiózy prírody a človeka.

 

Je pozoruhodné, že Marta Chabadová do svojich krajín od počiatku zakomponúvala istý ekologický princíp, ktorý evokuje predstavu nedotknutej prírody, a ktorý sa tiahne celým jej dielom. Vníma ho ako všeobecne humánny symbol, ktorý v jej tvorbe, v rozmanitých podobách, štylizovaných nakoniec až k hraniciam abstrakcie, nachádzame podnes. Objavuje sa i v najnovších sériách diel, inšpirovaných novodobým výtvarným fenoménom našich miest, ktorým je graffiti, i v ekologických výzvach apelujúcich na záchranu morí a oceánov, či v epických parafrázach historických malieb.

 

Výtvarný princíp týchto najnovších diel, vychádza z počítačovo upravovaných fotoreprodukcií, následne maľovaných akrylovými farbami, s využitím princípov zväčšovania a sondáže, prenikov, transparentnosti, či prekrývania farebných vrstiev, evokujúcich postupne odhaľovanie nánosov historickej pamäte, zdôrazňujúc pointu a hlavnú myšlienku diel. Kontrast emotívnych prienikov s transparentnou a nakoniec racionálnou čistou plochou vyvoláva v obrazoch Marty Chabadovej vzrušujúce napätie, ktoré núti diváka vnímať skutočnosť v nových dimenziách, zodpovedajúcich realite 21. storočia.

 

- - - 

Marta Chabadová

Narodila sa 2. marca 1950 v Bratislave, kde v rokoch 1965 - 1969 študovala na Strednej škole umeleckého priemyslu na oddelení keramiky u prof. Teodora Lugsa a v rokoch 1970 - 1976 na Vysokej škole výtvarných umení na oddelení krajinárskej a figurálnej maľby u prof. Jána Želibského.

 

Žije v Bratislave a v súčasnosti sa venuje komornej maľbe a sporadicky i kresbe. Má za sebou bohatú výstavnú činnosť a je autorkou viacerých interiérových i exteriérových diel do architektúry. V roku 1981 sa zúčastnila na študijnej ceste umelcov do Japonska a neskôr opakovane i na mnohých Bienále umenia v Benátkach. Za svoju tvorbu získala viaceré ocenenia na Premio Cittá di Porto Sant´Elpidio (2005 a 2016 cena Linea Oro, 2007 cena Premio speciale della giura). V roku 2010 získala ocenenie Identifikačný kód Slovenska.

 

Vytlačiť Obľúbené Poslať Facebook Digg it Delicious Vybrali.sme

Komentáre