Kresánkova encyklopédia je vlastenectvo!

Pridané: 14.12.2009
 
Kresanek kniha

Pred piatimi rokmi, sa Peter Kresánek rozhodol, že napíše knihu, ktorá predstaví známe, ale i úplne neznáme pamiatky výtvarného umenia a architektúry na Slovensku, zasadené do rámca kultúry a krajiny jednotlivých regiónov. Päť rokov cestoval po našej krajine, fotil, stretával sa s ľuďmi a diskutoval s nimi o ich regióne a tom, ako oni cítia jeho históriu. Slovensko je v tejto knihe rozdelené do 25 kultúrno-historických oblastí s jasným ohraničením a rozsahom. Fakticky, zrozumiteľne a fundovane vysvetľuje históriu týchto oblastí, a prostredníctvom pamiatok a ich histórie dokazuje, že práve takéto členenie do regiónov, by bolo pre Slovensko prirodzené. Príkladom je napríklad Spiš, ktorý Kresánek rozdelil na Horný Spiš a Zamagurie a Stredný a Dolný Spiš. Po prečítaní tejto state vám potom príde naozaj absurdné, že podľa súčasného územnosprávneho členenia Slovenska patrí Spišský hrad do Košického kraja, pričom pár metrov vzdialená Spišská Kapitula a Spišské podhradie, aj s jeho obyvateľmi, už patrí do Prešovského kraja. Autor, napríklad, upozorňuje na územie historickej Trenčianskej župy, ktorá sa objavuje vo viacerých regiónoch, podobne je to aj s územím Bratislavskej alebo Zemplínskej župy. Kniha napríklad upozorňuje na unikátnosť, veľkosť a neporušenosť historického jadra Skalice, ktorá je akoby v tieni iných miest. Skalica a jej historické centrum, je okrem iného, nádherne znázornené trojrozmerným výkresom, ktorý ešte viac umocňuje tento fakt. Trojrozmerné výkresy približujúce jednotlivé mestá a pamiatky na Slovensku sú ďalším skvelým počinom tejto knižky. Vďaka nim sa môžete pozrieť a zároveň dozvedieť, akým skvostom je mesto Partizánska Ľupča, (kedysi Liptovská Ľupča), ktorá má nádherne zachovanú pôvodnú dispozíciu mesta s množstvom stredovekých a renesančných domov. Alebo ako vyzerá jedno z najunikátnejších mestečiek Slovenska, Ratková, na juhu stredného Slovenska v regióne Gemer a Malohont. V meste je nádherne vydláždené štvorstranné námestie s dôstojne vyzerajúcou radnicou, pričom horný koniec uzatvára areál s kostolom, vežami, budovami školy a fary, pripomínajúci mestský hrad.


Toto je len zlomok informácií z tejto knihy. Sám Peter Kresánek píše a hovorí, že ambíciou je predstaviť kultivovanému čitateľovi čo najširší fond pamiatok a architektúry a výtvarného umenia na Slovensku. Zrozumiteľne približuje Slovensko, jeho prirodzené regióny a pamiatky v jeho celej kráse tak, ako to, podľa mňa, doteraz nikto neurobil. Vlastenectvo tohoto počinu Kresánka spočíva aj v jeho vnútornej podmienke zachovať si slobodu a nezávislosť, čoho dôkazom je fakt, že kniha vznikla vďaka pôžičkám a bankovým úverom. Aj keď je toto pre neho obrovské riziko, stálo mu to, podľa jeho slov, za to. V knihe je 5 900 fotografii, z ktorých sám autor nafotil 5 770. Každé jedno miesto prešiel a preskúmal osobne. K 25 hradom sú trojrozmerné nákresy a texty. Je zmapovaných 1109 miest a obcí, 102 pamiatok, a k tomu si 28 historických miest môžete pozrieť na trojrozmerných výkresoch. Encyklopédia má 983 strán a pri zostavovaní boli využité koncepčné a grafické skúsenosti vydavateľstva Dorling Kindersley - London, UK. Vyšla tento rok vo vydavateľstve Simplicissimus. Odporúčam ako skvelý darček od Ježiška.


Táto kniha, by mala byť vo všetkých knižniciach stredných a vysokých škôl na Slovensku a mala by byť v učebných osnovách. Mala by byť povinnou súčasťou kancelárie všetkých poslancov, starostov miest a obcí, ako aj predsedov VÚC. Len cez dôkladné poznanie svojej krajiny je možné posilňovať vlastenectvo. Peter Kresánek sa touto knihou nezmazateľne zapísal do kategórie ľudí, ktorí nám svojou prácou priblížili, v akej krásnej krajine žijeme.

 

 

- - - - - - - - - - -


Názov knihy: SLOVENSKO - ILUSTROVANÁ ENCYKLOPÉDIA PAMIATOK


Podtitul: HISTORICKÁ ARCHITEKTÚRA, PAMIATKY VÝTVARNÉHO UMENIA, PAMÄTIHODNOSTI

 

Vydavateľstvo: SIMPLICISSIMUS

 

 

 
Obľúbené
 
 
 
 

Komentáre