Zrušte Jednotku, ušetríte 35.000.000,- eur a zachránite STV

Pridané: 05.01.2010
 

Posledný piatkový večer bol pre slovenský film, ale aj mediálny trh, zaujímavý. V hlavnom vysielacom čase "išli" hneď tri z nich. Dva na Jednotke (Ženy môjho muža, Polčas rozpadu) a jeden na Markíze (Tango s komármi). Všetky filmy divácky prepadli a ich podiely boli hlboko pod priemermi oboch televízií. Pre mňa však výsledky sledovanosti slovenských filmov, hlavne na Jednotke, potvrdzujú môj názor, že STV v súčasnosti úplne stačí jeden verejnoprávny programový okruh (športový má zostať, ale to je iná téma). Programovo zdevastovaná a nečitateľná STV s minimom mladých divákov skôr degraduje slovenský film a pôvodnú tvorbu, pretože sila jej značky medzi koncesionármi je v súčasnosti slabá a svojím vplyvom ani nedokáže prilákať viac divákov.

 

Tu je niekoľko dôležitých faktov. V roku 2009 odvysielala Jednotka 8 760 , Dvojka 6 658 a Trojka 8 760 hodín programu, samozrejme vrátane repríz. Spolu 24 178 hodín!!! STV toto množstvo nijako nedokáže naplniť ani kvalitou ani financiami, čo potvrdzuje súčasný stav a strata 4 mil. Eur napriek dotáciám štátu. Ak teda, podľa ministerstva kultúry, Rady a vedenia STV, nemá ani jeden z programových okruhov konkurovať komerčným staniciam (čo neznamená, že to je zlá myšlienka), tak potom treba konštatovať, že tento trh nevytvorí také množstvo pôvodnej tvorby a programu, ktoré bez problémov vyplní tri a viac okruhov verejnej služby. Treba zrušiť Jednotku! Prečo? Jasnou odpoveďou je zmluva STV so štátom.

 

Za 12,5 milióna EUR, ktoré dostane v roku 2010 plánuje vyrobiť spolu 385 pôvodných slovenských programov vrátane športových a priamych prenosov z iných podujatí, čo predstavuje z pohľadu vysielacieho času 199 hodín 17 min., resp. 8 dní a 7 hodín!!! A čo bude so zvyšnými 23 962 hodinami na všetkých troch okruhoch? No pri súčasných nákladoch STV, to, čo doteraz. Látanie verejnoprávnosti, ďalšie zadlžovanie, nutnosť štátnych dotácií a strácanie významu a zmyslu. A v takomto chaose zaniknú aj slovenské pôvodné programy, tak, ako zanikli v piatok večer tie dva filmy. A keď si toto kompetentní neuvedomia, definitívne prevládne už aj tak silný názor na úplné zrušenie STV. Pretože dnes už jednoznačne platí, že keby si ministerstvo kultúry objednalo tú istú domácu pôvodnú tvorbu v tejto sume u JOJ-ky alebo Markízy, bolo by to efektívnejšie, kvalitnejšie a nasadené do vysielania tak, že by o tom vedel každý. Nezabúdajme, že JOJ a Markíza už majú podobne ako STV aj svoj druhý okruh a hospodária neporovnateľne lepšie.

 

Ak by STV zrušila programový okruh Jednotky, tak ušetrí cca 20 mil. Eur na programových nákladoch a minimálne 5 mil. EUR za šírenie signálu. Z tisíc zamestnancov by mohla pokojne prepustiť aspoň 400, čím by na osobných nákladoch ušetrila ďalších cca 10 mil. EUR. Ušetrené zdroje by mohla investovať do rozvoja jedného, plnohodnotného programového okruhu verejnej služby s jasnou filozofiou, cieľom, poslaním, s minimom reklamy, pričom k dispozícií by bolo stále neuveriteľných 8 760 hodín vysielacieho času. Všetko ostatné je megalomanstvo, nerešpektovanie reálnych možností päťmiliónového trhu a "vyhadzovanie" verejných financií von oknom.

 

 
Obľúbené
 
 
 
 

Komentáre