Pomôžte viac ako 3000 deťom mať lepšiu budúcnosť

Pridané: 04.05.2020 | Autor: Helmut_Zabal | Pridal: Medo

Situácia na Slovensku sa v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19 na mnohých frontoch zlepšuje. Avšak alarmujúci stav súčasného vzdelávania zraniteľných skupín pokračuje. Pre niektoré skupiny obyvateľstva je vzdelanie jedinou cestou k lepšej budúcnosti a akékoľvek prerušenie vzdelávacieho procesu môže mať katastrofálne následky

 

rúško - veľký úsmevrúško - veľký úsmev

Preto pokračujeme v našej podpore vzdelávania zraniteľných skupín na východnom Slovensku prostredníctvom programu "Škola napriek korone".

 

V prvom kole sme podporili 7 iniciatív z 27 žiadostí. Do druhého kola sa prihlásilo 12 žiadostí a podarilo sa nám podporiť ďalších 5 skvelých nápadov.Vďaka týmto iniciatívam sa nám podarí zabezpečiť pokračovanie vzdelávania pre viac ako 1400 detí zo znevýhodneného prostredia.

O pomoc a podporu nás žiada však ďalších takmer 30 žiadateľov, ktorí sa starajú o 3000 detí z marginalizovaných skupín, detí s telesným alebo mentálnym postihnutím, detí z detských domovov, či detí vojnových utečencov. A žiadosti stále pribúdajú. Pomôžte nám pomôcť im a dať tak našej spoločnosti šancu na lepšiu budúcnosť.


Pomôže každý, aj zdanlivo malý dar. 5 EUR môže znamenať až 2 mesiace kvalitného vzdelávania, pre jedno z detí, ktoré to najviac potrebujú. Za 50 EUR dokážeme zabezpečiť špeciálne pracovné listy pre celú triedu detí so zdravotným znevýhodnením na jeden týždeň.