text

Návod

Pridané: 08.11.2007 | Pridal: admin

Na umožnenie funkcie pridávania akéhokoľvek obsahu na portál MeToo je nevyhnutná registrácia, pri ktorej stačí uviesť prezývku, heslo a e-mail.

Pridanie videa
1. Najprv sa ubezpeč, že video ktoré chceš pridať na MeToo portál spĺňa tieto tri kritéria
a. neprekračuje maximálnu povolenú veľkosť 100 Mb
b. nie je dlhšie ako 10 minút
c. je uložené v akceptovateľnom formáte (prípony: .avi, .flv, . wmv, .mpg, )
2. Klikni na tlačidlo PRIDAJ VIDEO (nájdeš ho v pravej časti hlavnej stránky a taktiež v sekcii POZERAJ TOO) .
3. Vymysli názov svojmu videu a uveď ho do kolónky „Názov".
4. Svoj komentár môžeš napísať do okna „Popis".
5. Skús zadefinovať čo najviac „tagov" (tzv. kľúčových slov), ktoré najvýstižnejšie charakterizujú dané video (Napr.: Pridávaš video z osláv tvojho priateľa. Použiť môžeš nasledujúce tagy: oslava priatelia zábava narodeniny). Tagy nezabudni oddeľovať medzerou.
6. Vyber si kategóriu, do ktorej chceš svoje video zaradiť. Čím viac údajov o svojom videu poskytneš (názov, popis, tagy, kategória), tým jednoduchšie bude jeho vyhľadávanie pre ostatných používateľov (priateľov).
7. Klikni na tlačidlo browse (prehliadaj).
8. V okne, ktoré sa ti otvorilo, vyber video, ktoré chceš pridať a potvrď svoj výber (v slovenskej verzii operačného systému nesie názov „OTVORIŤ", v českej verzii „ OTEVŘÍT, v anglickej „OPEN")
9. Potvrď svoj súhlas so Všeobecnými podmienkami zaškrtnutím daného poľa (štvorčeka).
10. V možnosti „Prístup k súboru" sa rozhodni medzi verejným a privátnym prístupom (pri zvolení možnosti „Privátny prístup" si tvoje video môžu prezerať iba tebou oprávnení užívatelia)
11. Fórum, hlasovanie, zobrazenie
• Voľba „Fórum aktívne" ti umožňuje sa rozhodnúť medzi sprístupnením (pole zaškrtnuté) alebo zakázaním (pole prázdne) fóra k tvojmu videu.
• Voľba „Hlasovanie aktívne" ti umožňuje sa rozhodnúť medzi sprístupnením (pole zaškrtnuté) alebo zakázaním (pole prázdne) možnosti hodnotiť známkou kvalitu tvojho videa.
• Voľba „Umožniť zobrazenie aj na iných stránkach" ti umožňuje rozhodnúť sa medzi sprístupnením (pole zaškrtnuté) alebo zakázaním (pole prázdne) zobrazovania.
Proces pridávania videa môže trvať od niekoľkých minút až do hodiny, to závisí hlavne od veľkosti súboru a rýchlosti tvojho internetového pripojenia. Pri zobrazení hlásenia o chybe počas procesu pridávania videa, sa uisti či dané video spĺňa stanovené požiadavky (veľkosť, formát).

Pridanie fotografie
Prvým krokom pri pridávaní fotografií je vytvorenie galérie, kde následne vybrané fotky umiestniš.
Vytvorenie fotogalérie:
1. Klikneš na tlačidlo MOJE TOO (nachádza sa v hlavnej ovládacej lište). Následne v navigačnom okne, ktoré je umiestnené na ľavej strane obrazovky, klikneš na „Pridať galériu".
2. Zvolíš názov galérie (napr. rodina, výlet v tatrách). Svoj komentár môžeš uviesť v okne „Popis".
3. Vyberieš si najvhodnejšiu kategóriu pre svoju galériu.
4. V možnosti „Prístup ku galérii" sa rozhodni medzi verejným a privátnym prístupom (pri zvolení možnosti „Privátny prístup" si tvoju galériu môžu prezerať iba tebou oprávnení užívatelia)
5. Fórum, hlasovanie
• Voľba „Fórum aktívne" ti umožňuje rozhodnúť sa medzi sprístupnením (pole zaškrtnuté) alebo zakázaním (pole prázdne) fóra k tvojej galérii.
• Voľba „Hlasovanie aktívne" ti umožňuje rozhodnúť sa medzi sprístupnením (pole zaškrtnuté) alebo zakázaním (pole prázdne) možnosti hodnotiť známkou kvalitu tvojej galérie.
6. Tlačidlo „Uložiť" následne vytvoríš galériu. O úspešnom vytvorení galérie si oboznámený objavením sa červeného nápisu „Uložené". Následne môžeš vytvoriť ďalšiu galériu alebo prejsť k pridávaniu fotiek.
Pridávanie fotografií:
Klikneš na odkaz „Pridať fotografiu" (odkaz sa nachádza v navigačnom okne na ľavej strane obrazovky, v sekcii MOJE TOO).
1. Najprv sa ubezpeč, že daná fotografia (obrázok):
• je uložená v požadovanom formáte (.jpg, .gif)
• veľkosť súboru neprevyšuje 5 Mb.
2. Vymysli názov fotky (obrázku) a uveď ho do kolónky „Názov".
3. Svoj komentár môžeš napísať do okna „Popis".
4. Skús zadefinovať čo najviac „tagov" (tzv. kľúčových slov), ktoré najvýstižnejšie charakterizujú danú fotku (obrázok) (Napr.: Pridávaš fotku z osláv tvojho priateľa. Použiť môžeš nasledujúce tagy: oslava priatelia zábava narodeniny). Tagy nezabudni oddeľovať medzerou.
5. Vyber si kategóriu, do ktorej chceš svoju fotku (obrázok) zaradiť. Čím viac údajov o svojej fotke poskytneš (názov, popis, tagy, kategória), tým jednoduchšie bude jej vyhľadávanie pre ostatných užívateľov (priateľov).
6. Klikni na tlačidlo browse (prehliadaj).
7. V okne, ktoré sa ti otvorilo, vyber súbor (fotka, obrázok), ktorý chceš pridať a potvrď svoj výber (v slovenskej verzii operačného systému nesie názov „OTVORIŤ", v českej verzii „ OTEVŘÍT, v anglickej „OPEN")
8. Potvrď svoj súhlas so Všeobecnými podmienkami zaškrtnutím daného poľa (štvorčeka).
9. Vyber si galériu, do ktorej bude daná fotka pridaná. (Vyberáš len z galérii, ktoré si sám predtým vytvoril)
10. V možnosti „Prístup k súboru" sa rozhodni medzi verejným a privátnym prístupom (pri zvolení možnosti „Privátny prístup" si tvoju fotku môžu prezerať iba tebou oprávnení užívatelia)
11. Zaradiť svoju fotku do súťažnej kategórie môžeš v prípade, ak spĺňa kritéria stanovené pre danú súťaž.
12. Fórum, hlasovanie, zobrazenie
• Voľba „Fórum aktívne" ti umožňuje rozhodnúť sa medzi sprístupnením (pole zaškrtnuté) alebo zakázaním (pole prázdne) fóra k tvojej fotky.
• Voľba „Hlasovanie aktívne" ti umožňuje rozhodnúť sa medzi sprístupnením (pole zaškrtnuté) alebo zakázaním (pole prázdne) možnosti hodnotiť známkou kvalitu tvojej fotky.
• Voľba „Umožniť zobrazenie aj na iných stránkach" ti umožňuje rozhodnúť sa medzi sprístupnením (pole zaškrtnuté) alebo zakázaním (pole prázdne) zobrazovania.
13. Voliteľne vyplň polia „autor" a „web".
14. Tlačidlom „Uložiť" následne pridáš fotku do galérie. O úspešnom pridaní fotky budeš oboznámený objavením sa červeného nápisu „Uložené". Následne môžeš pridať ďalšiu fotku.
Proces pridávania fotky môže trvať od niekoľkých sekúnd až minút, to závisí hlavne od veľkosti súboru a rýchlosti tvojho internetového pripojenia. Pri zobrazení hlásenia o chybe počas procesu pridávania fotky, sa uisti či daná fotka spĺňa stanovené požiadavky (veľkosť, formát).


Pridanie audia
1. Najprv sa ubezpeč, že audio súbor, ktorý chceš pridať na MeToo portál spĺňa tieto kritéria
a. neprekračuje maximálnu povolenú veľkosť 100 Mb
b. nie je dlhšie ako 10 minút
c. je uložené v akceptovateľnom formáte (prípony: .mp3, .mp4, .wma, .ogg, .ra)
2. Klikni na tlačidlo PRIDAJ AUDIO (nájdeš ho v pravej časti hlavnej stránky a taktiež v sekcii POČÚVAJ TOO) alebo prejdeš do sekcie MOJE TOO a v nej klikneš na odkaz „moje audio", ktorý sa nachádza v navigačnej lište. Následne klikneš na tlačidlo „nový záznam".
3. Vymysli názov svojej nahrávke a uveď ho do kolónky „Názov".
4. Svoj komentár môžeš napísať do okna „Popis".
5. Skús zadefinovať čo najviac „tagov" (tzv. kľúčových slov), ktoré najvýstižnejšie charakterizujú danú nahrávku (Napr.: Pridávaš audio nahrávku z osláv tvojho priateľa. Použiť môžeš nasledujúce tagy: oslava priatelia zábava narodeniny) . Tagy nezabudni oddeľovať medzerou.
6. Vyber si kategóriu, do ktorej chceš svoj príspevok zaradiť. Čím viac údajov o svojom audio príspevku poskytneš (názov, popis, tagy, kategória), tým jednoduchšie bude jeho vyhľadávanie pre ostatných používateľov (priateľov).
7. Klikni na tlačidlo browse (prehliadaj).
8. V okne, ktoré sa ti otvorilo vyber súbor, ktorý chceš pridať a potvrď svoj výber (v slovenskej verzii operačného systému nesie názov „OTVORIŤ", v českej verzii „ OTEVŘÍT, v anglickej „OPEN")
9. Potvrď svoj súhlas so Všeobecnými užívateľskými podmienkami zaškrtnutím daného poľa (štvorčeka).
10. V možnosti „Prístup k súboru" sa rozhodni medzi verejným a privátnym prístupom (pri zvolení možnosti „Privátny prístup" si tvoju nahrávku môžu vypočuť iba tebou oprávnení užívatelia)
11. Fórum, hlasovanie, zobrazenie
• Voľba „Fórum aktívne" ti umožňuje sa rozhodnúť medzi sprístupnením (pole zaškrtnuté) alebo zakázaním (pole prázdne) fóra k tvojmu príspevku
• Voľba „Hlasovanie aktívne" ti umožňuje sa rozhodnúť medzi sprístupnením (pole zaškrtnuté) alebo zakázaním (pole prázdne) možnosti hodnotiť známkou kvalitu tvojho príspevku.
• Voľba „Umožniť zobrazenie aj na iných stránkach" ti umožňuje sa rozhodnúť medzi sprístupnením (pole zaškrtnuté) alebo zakázaním (pole prázdne) zobrazovania.
12. Tlačidlom „Uložiť" následne pridáš danú audio nahrávku. O úspešnom pridaní budeš oboznámený objavením sa červeného nápisu „Uložené". Následne môžeš pridať ďalšiu audio nahrávku.
Proces pridávania audio nahrávky môže trvať od niekoľkých sekúnd až minút, to závisí hlavne od veľkosti súboru a rýchlosti tvojho internetového pripojenia. Pri zobrazení hlásenia o chybe počas procesu pridávania audio nahrávky, sa uisti či spĺňa stanovené požiadavky (veľkosť a formát).

 

Vytlačiť Obľúbené Poslať Facebook Digg it Delicious Vybrali.sme

Súvisiace články

Komentáre