Vážení diváci, vitajte pri sledovaní galavečera RHA. Záznamy piatich koncertov z festivalu už pre vás horlivo spracovávame. 

    RHA, 15.3.2019 Bratislava >>
    RHA 2017
15.3.2018
>>
    Katarína Máliková
Slovenský rozhlas, 17.3.2018
>>
    Solid Move
Slovenský rozhlas, 17.3.2018
>>
    Quasars Ensemble
Slovenský rozhlas, 17.3.2018
>>
    Otvárací koncert SOSR
Slovenský rozhlas, 17.3.2018
>>
    Koncert Valér Miko Trio
Slovenský rozhlas, 12.3.2016
>>
    Koncert Jana Andevska
Slovenský rozhlas, 12.3.2016
>>
    Komorná opera Haydn večeria s Mozartom
Slovenský rozhlas, 12.3.2016
>>
    Koncert Fúzy múzy
Slovenský rozhlas, 11.3.2016
>>
    Večer slovenských huslistov
Slovenský rozhlas, 11.3.2016
>>
    Koncert David Kollar & The Blessed Beat
Slovenský rozhlas, 12.3.2016
>>
    Radio Head Awards 2015
>>
    RHA 2014 (15.3.2015)
>>
    Saténové ruky, (RHA Festival)
14.3.2015, 22:00 hod.
>>
    Martina Javor, (RHA Festival)
14.3.2015, 20:00 hod.
>>
    Marek Piaček: Stručné dejiny vesmíru, (RHA Festival)
14.3.2015, 16:00 hod.
>>
    Symfonický orchester SRo, (RHA Festival)
13.3.201201803125, 19:00 hod.
>>
    RHA 2013 (30.3.2014)
>>
    Organový koncert
Festival RHA, Bratislava 29.3.2014
>>
    Swingless Jazz Ensemble
Festival RHA, Bratislava 29.3.2014
>>
    Nvmeri
Festival RHA, Bratislava 29.3.2014
>>
    Sitra Archa
Festival RHA, Bratislava 28.3.2014
>>
    Nikolaj Nikitin Quartet
Festival RHA, Bratislava 28.3.2014
>>
    6. Abonentný koncert SOSR
Festival RHA, Bratislava 28.3.2014
>>
    Radio Head Awards 2012
>>